KØREKORTATTEST

 

 

 

 

 

 

 

Der skal udfyldes en lægeattest i forbindelse med erhvervelse eller generhvervelse af kørekort.

Lægeattesten skal udfyldes at ansøgerens egen læge og den er gyldig i 3 måneder.

Pris for lægeattest i forbindelse med kørekort = 700 kr. incl. moms (betales kontant eller med dankort når attesten er lavet)

Lægeattesten skal efterfølgende afleveres til kommunens kørekortkontor på Borgerservice, som på politidirektørens vegne behandler ansøgningen, hvis der anmærkninger i lægeattesten bliver den forelagt embedslægen.

Hvis det er nyerhvervelse af kørekort skal attesten som regel afleveres på din køreskole.

Hvis du har diabetes udfyldes også en speciel attest vedr. dette.

Indtagelse af vanedannende medicin kan være problematisk i forbindelse med erhvervelse af kørekort, du kan læse mere herom i dette link:

Bilkørsel og vanedannende medicin

Den 1. marts 2015 blev der indført nye regler for hvor længe kørekortet gælder, reglerne har betydning for alle der fylder 70 år.

For de fleste bilister gælder det at kørekortet udløber, når man bliver 70 år. Der ændres ikke ved den udløbsdato, der i dag står i kørekortet, men fra 1. marts 2015 kræver det ikke længere lægeerklæring at få det fornyet, man kan henvende sig til Borgerservice i kommunen og det sit kørekort fornyet til man er 75 år.

Læs i øvigt om kørekortsreglerne på nedenstående link fra borger.dk
- se under punktet:  hvor længe er mit kørekort gyldigt:

Regler for gyldighed af kørekort